School project, Abu Dhabi

FEG:in historia

Finnish Education Group, lyhyesti FEG, perustettiin 2011. FEG tarjoaa tutkimukseen perustuvia ratkaisuja fyysisiin, sosiaalisiin ja digitaalisiin kehityshankkeisiin. Yhtiömme on saanut vuosien varrella useita palkintoja ja huomion osoituksia.

Itse yhtiö perustettiin sen perustajien voitettua TEKESin Business Concept Tournamentin FEGin alkuperäisellä liikeidealla. 2013 suunnittelemamme Ubiko tutkimushanke palkittiin OECD-maiden oppimistutkimushankkeiden EAPRIL-kilpailussa Sveitsissä. Helsinki Design Capital vuonna 2012, Minerva oppimisympäristö valittiin yhdeksi esittelykohteeksi.

Olemme olleet mukana mm. RYM SHOK Indoor environments (2011-2015) ja Inlearn research (2017-2019) tutkimushankkeissa. Tutkimustuloksia on koostettu julkaisemaamme kirjaan, Modernien oppimisymäristöjen opas Cookbook 2.0. Kirja toimii perustana tuotesuunnittelulle ja oppimisymäristöjen suunnitelulle. Kirja on saatavissa suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

Aloimme koota konsulttiemme rinnalle asiantuntijoiden verkostoa (2019) mahdollistamaan suomalaisten yliopistojen ja muiden oppilaitosten osallistumisen kansainvälisiin projekteihimme.

Valikoituja referenssejä