FEG on yhteiskehittämisen toiminta-alusta.

FEG is a global platform for co-creation.

Parannamme oppimisen edellytyksiä kehittämällä sosiaalisia, fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä.

We improve prerequisites of learning by developing social, physical, and virtual learning environments.

Pyrkimyksemme on tasa-arvoistaa oppimisen mahdollisuudet maailmanlaajuisesti.

Our aim is to equalize learning opportunities worldwide.

Finnish Internationa School Georgia
meeting in Kazan
playground partners
Cookbook 2.0
Finnish Education Group